Filuppladdning (Klassisk version i ren HTML)

Ange valfritt en referens och välj en fil. Klicka på Ladda upp för att skicka filen. Hela filen kommer att laddas upp innan du ser att något händer, du får ingen indikation på hur långt uppladdningen kommit. Om det är en stor fil kommer det ta ett tag. Om du har Flash 9 eller senare kan du istället använda den mer avancerade filuppladdaren, då ser du statusinfo under hela uppladdningen och kan bedöma hur lång tid det kommer ta.

Ange valfri referens och välj en fil att ladda upp
(100 MB max)